Werkwijze

Werkwijze

Als ZZP’er is het mogelijk om ingehuurd te worden voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof). Ook kan er een opdracht worden uitgegeven voor langere termijn (bijvoorbeeld uitbreiding van uw praktijk). Dit heeft veel voordelen voor de praktijkhouder/opdrachtgever. Er is makkelijk vervanging te plannen zonder alle bijkomende verplichtingen. De sociale lasten en premies hoeven niet door de opdrachtgever worden afgedragen omdat de waarnemer niet in loondienst is. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de premies en loonbelasting. U hoeft dus geen rekening meer te houden met alle verplichtingen die horen bij een loondienstverband (denk hierbij bijvoorbeeld aan verzuim en arbeidsongeschiktheid, functioneringsgesprekken, ontslagprocedures, salarisstrookjes en jaaropgaven).

Ik kan waarnemingen verzorgen in de regio’s Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Alphen a/d Rijn. Ligt uw praktijk buiten deze gebieden, neemt u dan contact op over de mogelijkheden.

Meer informatie

Indien u interesse heeft in mijn CV, benieuwd bent naar mijn beschikbaarheid of andere informatie wilt ontvangen kunt u dit aanvragen via: cleovanwetten@gmail.com

Algemene Voorwaarden